Dekan Mesajı

Dekan Mesajı


Dekan Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ülkemizin en gelişmiş sanayi bölgesinin merkezinde yer alan köklü bir öğretim kurumu olarak yetiştirdiği mühendislerle, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasında çok önemli rol oynamaktadır. Öğretim kadrosunda konusunda uzman, tecrübeli ve birikim sahibi kıdemli öğretim üyeleri ile birlikte; değişen dünyanın üniversite anlayışı ile donanmış, genç, dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmektedir.

Fakültemiz, üniversitemizin kuruluş aşamasında temel bir fonksiyon görmüştür ve halen 13 bölümü ile ülkemizin en büyük Mühendislik Fakülteleri arasında yer almaktadır. Konuşlandığı Umuttepe Yerleşkesi'nde 45.000 m² lik kapalı alana sahip modern, ferah ve engelli erişimine açık derslikler, donanımlı laboratuarlar ve sosyal alanları ile yüksek standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Fakültemiz konum itibariyle, Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almasından dolayı Tübitak ve özel firmaların Ar-Ge araştırma merkezlerine ve Üniversitemize bağlı Kocaeli Teknoparkındaki şirketlerle yakın olmanın stratejik avantajını kullanarak, ortak projeler ve yakın işbirlikleri geliştirmiştir. Bu kapsamda gerek bilimsel birikim ve tecrübelerin ilgili sanayi dallarına aktarılması, gerek teknoloji geliştirme çalışmalarında işbirliği yapılması, gerekse öğrencilerimize staj imkânları sunulması konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Küreselleşen dünyanın rekabetçi ortamına en hızlı adapte olabilecek, gelişime açık, yabancı dil bilgisine sahip mühendisleri yetiştirerek; yüksek öğrenime yaptığımız katkıları artırarak, bilime saygılı ve bilimde saygın ayrıca ülkemizin 2023 vizyon hedeflerini gerçekleştirmesine hizmet etmeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görmekteyiz.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimize eş zamanlı olarak Fakülte öğretim elemanlarımız, çok sayıda Tübitak destekli araştırma projeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli projeler ile birlikte Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri yürütmekte, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde yer alıp izleyicilik ve danışmanlık yapmaktadırlar. Bu projelerden kazanılan teknik bilgi ve beceri; hem ülkemize katma değer sağlamakta, hem de öğrencilerimizin güncel teknolojiyi ve araştırma tekniklerini bizzat bu faaliyetleri gerçekleştiren akademisyenlerden öğrenerek mühendislik eğitimlerine katkı yapmaktadır.

Fakültemiz aynı zamanda Kocaeli şehir ve bölgesi ile kaynaşarak üzerine düşen hizmetleri sağlamaktadır. Yerel yönetimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da beraber sosyal sorumluluk proje ve çalışmaları yürütülmektedir.

Yetiştirdiğimiz mühendislerin günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanmakla kalmayıp teknolojiyi üretip sektöründe lider mühendisler olarak bilgi, beceri ve uygulama tecrübesine sahip olmaları için gösterdiğimiz gayretler bundan sonra da artarak devam edecektir. Eğer geleceğin dünyasında iyi bir mühendislik eğitimi ile yer almak istiyorsanız Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sizin için doğru bir tercih olacaktır.

Biz de bu tercihinize duyduğumuz saygı ile Fakültemizin performansını artırarak eğitim ve araştırma çıtamızı ve dünya üniversiteleri arasındaki sıralamamızı daha da yükseltmek, Üniversite-Sanayi işbirliği örneklerini artırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamak hedefinde durmadan ve yılmadan çalışmaktayız.Saygılarımla
Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK
Mühendislik Fakültesi DekanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors