Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


Haber Detayı

Başlık: "6. Yer Elektrik Çalıştayı Üniversitemizde Yapıldı"

Haber Tarihi:
06 Haziran 2016

Yayınlayan:
Ömür Can

Haber Açıklaması:
Jeofizik Mühendisliği tarafından düzenlenen 6. Yer Elektrik Çalıştayı 23-25 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kartepe Park Otel’de yaklaşık olarak 65 delege ve çok sayıda izleyicinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 6. Yer Elektrik Çalıştayı’na 9 Eylül, Ankara, Boğaziçi, Cologne (Almanya), İstanbul, İstanbul Teknik, Kocaeli ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile özel ve kamu sektörlerinden katılan jeofizik mühendisleri, 22 sözlü ve 5 poster bildiri sunmuşlardır.   Ağırlıklı olarak maden, petrol, su ve jeotermal kaynakların aranmasında sıkça kullanılan elektromanyetik yöntemlerin yanı sıra, yeni bilimsel gelişmelerin tartışıldığı biri poster olmak üzere toplam 7 oturum gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da, yer radarı uygulamalarından insansız hava taşıtları ile uygulanan değişik jeofizik uygulamalara kadar birçok yenilikler sunulmuş ve tartışılmıştır.

Haber Resmi:

Haber Dosyası: