Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


İç Denetim


Dosyanın Adı
Link
Misyon / Vizyon
Birim Faaliyet Raporu
İmza Onay Yetkisi
Fakültemizdeki Bölümlerin Akademik ve İdari Teşkilat Yapısı
Hizmet Standartları
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği
İç Kontrol Nedir?
İç Kontrol Değerlendirme Formu
Memur Memnuniyeti Anketi
Öğrenci Memnuniyeti Anketi
Görev Tanım Formu
Akademik Ve İdari Teşkilat Şeması
Hassas Gorevler Formu
Personel Performans Degerlendirme Formu
İş Akıs Süreçleri
Model Risk Analizi
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
İç Kontrol Sistemi Soru Formu