Öğrenci Dilekçe ve Formları

Öğrenci Dilekçe ve Formları

DİLEKÇE / FORM ADIDOSYA
Öğrenci İşleri İş Akış Planı

Sınavlarda Uyulacak Kurallar

Genel Amaçlı Dilekçe

Genel Muafiyet İntibak Dilekçesi

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Mazeret (Özür) Sınavı Dilekçesi

Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi

Ders Ekle / Sil Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Dilekçesi

Yatay Geçiş Formu

ÇAP (Çift Anadal Programı) Başvuru Formu

Uyum Muafiyet Formu

YÖS İkamet Formu

Bitirme Çalışması Formu

YÖK’ün 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

Öğrenci Disiplin Soruşturmaları Örnekleri

EK-16 Staj Formu

Çap Ders Planları (2. Anadal Makina Mühendisliği ÇAP’a 2018 yılı Şubat öncesi girişli öğrenciler için)

Çap Ders Planları (2. Anadal Makina Mühendisliği ÇAP’a 2018 Şubat sonrası – 2019 yılı girişli öğrenciler için)

Çap Ders Planları (2. Anadal Makine Mühendisliği ÇAP'a 2019-2020 ve 2020-2021 yılı girişli öğrenciler için)

Çap Ders Planları (2. Anadal Makine Mühendisliği ÇAP'a 2021-2022 yılı girişli ve sonrası öğrenciler için)

Çap Sınav Çakışma Dilekçesi Formu

Çap Ders Alma Dilekçesi Formu
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors