Hakkımızda

Hakkımızda

1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü kuruldu. Akademi, bugünkü Anıtpark'ın batısında bulunan İzmit Ticaret Lisesi ön binasında eğitimine başlamıştır.

2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle Akademiler kapatılarak üniversitelere bağlandı. Bu kapsamda Kocaeli DMMA, 20 Temmuz 1982'de Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlandı.

Elektronik - Haberleşme, Makine, Jeofizik, Endüstri, Elektrik olmak üzere beş bölüm ile yaklaşık 10 yıl hizmet verdi. 3 Temmuz 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesi'ne bağlanan Fakülte mevcut 5 bölümün dışında 1993 yılında kurulan Bilgisayar, Çevre, Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 1994 yılında kurulan İnşaat, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri, 1996 yılında kurulan Kimya Mühendisliği Bölümü, 2000 yılında kurulan Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve 2003 yılında kurulan Mimarlık Bölümüyle toplam 13 bölümde eğitimine devam etmektedir.

KOÜ Mühendislik Fakültesi, 1992 - 1993 Öğretim Yılında Akademi Dönemi'nde kalan Ticaret Lisesi eski binasında çalıştı. 1994 - 1995 döneminde aynı Yerleşkede yapımı biten yeni binasına geçti. 1999 Körfez Depremi ile orta hasarlı duruma düşen bina boşaltıldı.

Bir süre Merkez Yerleşke'de geçici olarak Konferans Salonu'nun bulunduğu binadaki dersliklere sığınan Fakülte, 1999 yılı Aralık ayında Körfez Sanayi karşısındaki Veziroğlu İnşaat Şirketi (Vinsan) ne ait şantiye alanında kurulan prefabrik binalara yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesinin çağdaş bir anlayışla yapılandırdığı Umuttepe Yerleşkesi 2004 yılında Rektörlük bağlı birimleri ile bazı Fakültelerin taşınması sonucu Türk bilim ve eğitim dünyasına hizmet vermeye başladı. Umuttepe Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi için yapımı gerçekleştirilen binanın ilk bölümü 2006 yılı Eylül ayında tamamlandı. Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri Mühendislik ve Dekanlık birimleri Mühendislik A olarak adlandırılan bu binaya yerleşti.

Vinsan Yerleşkesinde çalışmaları sürdüren Makine, Elektrik, Elektronik-Haberleşme, Bilgisayar, Endüstri, Kimya, Harita ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri 2009 yılı Ağustos-Eylül aylarında B Blok olarak hazırlanan yeni binaya taşındılar. Yaklaşık 40.000 m2 kapalı alandan oluşan yeni binaya taşınan Mühendislik Fakültesi çağdaş bir anlayış ile tasarlanan yeni bir alana kavuşmuş oldu.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors