İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

RAPOR ADIDOSYA
Misyon / Vizyon

Birim Faaliyet Raporu

İmza Onay Yetkisi

Fakültemizdeki Bölümlerin Akademik ve İdari Teşkilat Yapısı

Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyeti Anketi

Görev Tanım Formu

Akademik Ve İdari Teşkilat Şeması

Hassas Gorevler Formu

Personel Performans Degerlendirme Formu

İş Akıs Süreçleri

Model Risk Analizi

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors