İME Belgeleri

İME Belgeleri

BELGE ADI
İME Yönergesi: Yönerge
Öğrencilere Ödenecek Ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar: Usul ve Esaslar
İME Protokolü: Protokol
Form-1: İME Öğrenci Bildirim Formu
Form-2: İME Danışman Firma Ziyaret Formu
Form-3: İşyeri Temsilcisi Öğrenci Değerlendirme Formu
Form-4: İME Öğrencisi Geri Bildirim Formu

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors