İME (İşletmede Mesleki Eğitim) Nedir?

İME (İşletmede Mesleki Eğitim) Nedir?


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İŞYERİNDE MÜHENDİSLİK UYGULAMA PLANI

Fakültemizde İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Uygulaması “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 19. Maddesi uyarınca 20 Eylül 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında yapılan toplantıya katılım ve YÖK’ün ilgili yazısı gereği başlatılmıştır. İlk uygulama, 2017-2018 bahar yarıyılında dört bölümde (Makine Müh, Mekatronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Jeoloji Müh.), yetmiş bir (71) adet öğrenciyle, İME protokolü imzalanan otuz (30) işletme/kurumda proje bazlı çalışmalarla gerçekleştirilmiştir.

Bölümlerimizin 7 ya da 8. yarıyıllarında alttan dersi olmayan ve bölümlerin İME kurulları tarafından belirlenen başarılı öğrenciler İME programından yararlanabilmektedir. Proje bazlı çalışma yapılacak Kurum/işletme ile eşleştirmesi yapılan öğrenciler belirtilen dönem içerisinde haftanın dört günü işyerinde çalışırlar. Kurumda öğrencinin yapacağı faaliyetler hem ilgili Bölümdeki akademik danışmanı (İME danışmanı) hem de İşletmedeki İşletme temsilcisi tarafından belirlenir ve takip edilir. Öğrenci İME danışmanları firmayı dönem içerisinde en az iki kez ziyaret ederler. Öğrenci dönem içinde ve sonunda İME danışmanını bilgilendirmek ve rapor sunmak zorundadır.

İME programının staj programlarından farkı:

 1. Uzun dönemli olması,
 2. Sadece başarılı öğrencilerin bu programdan yararlanması,
 3. Öğrencinin süreç boyunca hem işletme hem de üniversitedeki ilgili danışmanlar tarafından kontrolünün sağlanması,
 4. Öğretim Üyesi firma ziyareti ile işbirliği fırsatlarının oluşturulması ve
 5. Öğrencinin İME programından başarılı olması durumunda Bölümünde alacağı 15 AKTS ye karşılık gelen seçmeli dersten muaf tutulması sayılabilir.

 6. İlk uygulama sonrası alınan geri dönüşlerin olumlu olması nedeni ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında da bu uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır. Bu dönemde fakültemizden katılacak Bölüm ve öğrenci sayıları Tablo 1’de verilmiştir.

  İlgilenen öğrenciler, daha detaylı bilgi için önce İME yönergesini okuyup, sonra Bölümlerindeki İME kurul üyelerine başvurmalıdır.

   

  19 Kasım 2018
  Kocaeli Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

  Tablo 1: Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2018-2019 İşyeri Eğitim İçin Planlanan Öğrenci Kontenjanları


  BÖLÜM

  UYGULAMA-EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

  ÖĞRENCİ SAYISI

  Çevre Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  20

  Elektronik ve Haberleşme Müh.

  2018-2019 Güz YY.
  (24 Eylül 2018-04 Ocak 2019)

  15

  Endüstri Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  50

  Jeofizik Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  5

  Jeoloji Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  6

  Kimya Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  15

  Makina Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  40

  Mekatronik Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  20

  Metalurji ve Malzeme Müh.

  2018-2019 Bahar YY
  (18 Şubat-31 Mayıs 2019)

  10

  Not: Uygulama Dönemindeki tarihler Kocaeli Üniversitesi 2018-2019 Akademik Takvimine göre verilmiştir. Bu tarihler, zorunlu haller durumunda değiştirilebilir.

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors