Misyon - Vizyon

Misyon

Çağdaş, yenilikçi, Atatürk ilkelerini yaşam biçimi olarak benimsemiş, Türkiye’nin geleceğine şekil verecek olan, düşünen, düşündüğünü paylaşabilen, tartışan, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir.


Vizyon

İyi bir eğitimin yanısıra üniversite sanayi işbirliğini hedefleyen,  ar-ge çalışmalarına önem veren gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çeşitli bilimsel ve akademik faaliyetlerle tanınan bir fakülte olmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors