Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


Öğrenci Dilekçe ve Formları


Öğrenci Dilekçe ve Form Örnekleri İndir
Öğrenci İşleri İş Akış Planı
Sınavlarda Uyulacak Kurallar

Genel Amaçlı Dilekçe

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi
Mazeret (Özür) Sınavı Dilekçesi
Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi
Tek Ders Sınavı Dilekçesi
Yatay Geçiş Formu
ÇAP (Çift Anadal Programı) Başvuru Formu
Uyum Muafiyet Formu
YÖS İkamet Formu
Bitirme Tez Çalışması Formu
YÖK’ün 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları Örnekleri
EK-16 Staj Formu