Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


Staj


Staj


Staj Aşamaları

Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar

1) Öğrenci staj yeri bulacaktır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

2) Öğrenci staj yapacağı işyerine Zorunlu Staj Formunu kaşeletip imzalatacaktır.

3) Zorunlu Staj Formu öğrencinin danışmanı tarafından da imzalanacaktır.

4) Danışman uygun gördükten sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir.

5) Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi) ve Staj Sicil Fişini staj yapacağı işyerine teslim etmek zorundadır. 

    • SGK Belgesi almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.
    • SGK Belgesini arkadaşınız sizin adınıza alabilir.
    • SGK Belgesi 30 gün öncesinden çıkMAmaktadır.

Örnek: Stajına 01 Temmuz’da başlayan bir öğrenci, SGK Belgesi'ni en erken 02 Haziran’da alabilmektedir.

 

Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler

Ek-16 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise Ek-18 formunun doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Ek-18 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.

Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Ek-18 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

 

Staj Esnasında Yapılacaklar

Öğrenci Staj Defteri'ni günlük olarak dolduracaktır.

 

Staj Bitiminde Yapılacaklar

1) Staj sonucunda Staj Sicil Fişi firma yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde Öğrenci Staj Danışmanı’na iletilmesi sağlanacaktır.

2) Sistemde mevcut olan Staj Defteri'ni öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri  doldurabildiği gibi, bölümün isteği doğrultusunda, danışman görüşü alınarak bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.

3) Öğrenci staj bitişinden sonraki 2 hafta içinde Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni bölümünün Staj Komisyonuna teslim edecektir.

Bölümler arasında staj esasları farklılık gösterebilir; her öğrenci kendi bölüm staj esaslarına tabidir.

 

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır.

 

Staj Evraklarının tümü Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden temin edilebilir.

 

Staj ile İlgili Dosyalar
Link
Zorunlu Staj Formu (Ek-16)
Staj Sicil Fişi
Staj Defteri
SGK Belgesi Örneği
Bitirme Tez Çalışması Formu
Devlet Katkısı Formu (Ek-18)