Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi


Basılı Evrak

Personel Dilekçe ve Formları İndir
EK-1: Bölüm Faaliyet Raporu
EK-2: Öğretim Üyeleri Yıllık Faaliyet Raporu Düzenleme Formu
EK-3: Ders Görevlendirme İstek Tablosu
EK-4: Görevlendirme ve Danışmanlık Formu
EK-5: Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
EK-6: Bölüm Başkanları ve Yrd. ile Anabilim Dalı Başkanı Görev Süreleri
EK-7: Fakültemiz Yrd. Doç.’lerinin Görev Süresi Takip Listesi
EK-8: Yrd. Doç.’lerin Görev Süresi Uzatımlarında Dolduracakları Form
EK-9: Rektörlüğümüzün Yayınların Basımı ile İlgili Yazısı
EK-10: Akademik ve İdari Personel Yıllık-Mazeret İzin Formları
EK-11: Saatlik İzin Formu
EK-13 ve EK-14 : Özür Sınavı Başvuru Koşulları ve Özür Sınavı Değerlendirme Tablosu
EK-15: Fakültemiz Bölümlerinin Ders Değişiklik İsteklerinde Yapılması Gerekenler
EK-16: Staj Formu
EK-17: Staj Yapacak Öğrenci SGK Bilgi Formu
EK-19: Doçentlik Jüri Üyeliği Başvuru Formu
EK-21: Tez Çalışması Yapan Öğrenci Listesi
EK-24: Personel Disiplin Soruşturmaları Örnekleri

EK-25: Döner Sermaye Çalışmaları İçin Başvuru Formu

( İlgili öğretim üye ve elemanları tarafından doldurulur, istenilen belgelerle birlikte Bölüm Başkanlıklarından yazı ile Dekanlığa bildirilir.)

EK-26: Döner Sermaye Çalışmaları İçin Değerlenidrme Formu

(Bölüm Başkanlıklarından gelen başvuru formu ve eklerinin incelemek üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilir ve sonucu dekanlığa teslim etmek üzere komisyon üyeleri tarafından doldurulur.)

EK-27: Ders Telafisi Formu (Çizelgeyi doldurmadan önce “Dikkat edilmesi gereken hususları” lüften okuyunuz)


Personel Matbu Evrakları İndir
ÇAP Kontenjanları Başvuru Tablosu
ÇAP Kontenjanları Değerlendirme Tablosu
Ders Görevlendirme İstek Tabloları
Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
Mezuniyet Tablosu
Özür Sınavı Başvuruları Değerlendirme Tablosu
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
Yüzde 10, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri Tablosu


Personel Yönetmelik ve Yönergeler İndir
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
İlk Defa Atanacak Öğrt. Üyelerinin Doldurması Gerekenler
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Fakültemiz Yazışmaları ile İlgili Antet, Adres ve İmza Örnekleri