Haberler

Arsenik Risk Değerlendirme Çalışması


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü yanısıra, Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Nazarbayev Üniversitesi (Kazakistan) İnşaat ve Çevre Mühendisliği ve Charles Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) Hidroloji Bölümlerinin yer aldığı ortak çalışma kapsamında dünyanın en büyük Bor rezervine sahip Emet (Kütahya) havzasında toprakta, suda ve tarım ürünlerinde bulunan doğal kaynaklı arsenik incelendi. Ayrıca, maruziyet durumunda insan sağlığını önemli ölçüde etkileyebilen arsenik için, bölgede farklı maruziyet senaryoları ele alınarak detaylı bir risk çalışması tamamlandı. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol'un içerisinde bulunduğu araştırma grubu tarafından çevresel risk değerlendirme çalışması tamamlandı. Araştırma ekibinin sonuçlarını içeren çalışma, uluslararası (SCI-Index) 'Environmental Monitoring and Assessment' dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors