Haberler

Jeoloji Mühendisliği Bölümümüzün KAMAG 1007 Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.


Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER yürütücülüğünde ‘’Düzce ve çevresindeki Diri Fayların Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi’’ isimli proje TUBİTAK KAMAG 1007 ‘’Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi’’ kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Öğretim üyemizi ve tüm ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. TÜBİTAK KAMAG 1007 Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi Ana Proje:Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Alt Proje: Düzce çevresindeki Diri Fayların Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Bu projenin amacı, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda Müşteri Kurumlar (AFAD, MTA) tarafından önceliği belirlenmiş Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek Fayları’nın fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yapılarak; söz konusu fayların haritalanması, geometrilerinin ortaya konulması, deprem üretme karakteristiklerinin (son yüzey kırığının tarihi, tekrarlanma periyotları, kayma hızı verisi, oluşturabilecekleri deprem büyüklüğü) belirlenmesi ve üretilecek bu veriler ile çok segmentli kırılma senaryolarına bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğü ve zamanının belirlenmesidir. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ömer Feyzi GÜRER (KOU) Proje Araştırma Ekibi: Prof. Dr. Aysan Gürer (Emekli Öğr Üyesi) Doç. Dr. Alper Gürbüz (Niğde Ömer Halisdemir Üniv) Doç. Dr. Aziz Özyavaş (KOU) Dr. Öğr Üyesi Ercan Sangu (KOU) Dr. Öğr Üyesi Muzaffer Özburan (Kütahya Dumlupınar Üniv) Araş.Gör. Ekin Gökçe Benli (KOU Bursiyer) Araş.Gör. Hasan Sinir (KOU Bursiyer) Jeo Yük Müh. Aytekin Erten (NÖHÜ Bursiyer) Jeo Müh. Metin Çevik (KOU Bursiyer)
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors