Haberler

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müslüm Arıcı nın Çin Ziyareti


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müslüm Arıcı, Northeast Petroleum Üniversitesi'ndeki KOÜ-NEPU Ortak Laboratuvarını ziyaret etti ve akademik iş birlikleri için Çin’deki farklı üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdi. Northeast Petroleum Üniversitesi (东北石油大学) Prof. Dr. Müslüm Arıcı, Kocaeli Üniversitesi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Daqing şehrinde bulunan Northeast Petroleum Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile bir ayağı Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde diğer ayağı ise Northeast Petroleum Üniversitesi’nde kurulmuş olan yöneticiliğini Prof. Dr. Dong Li’nın yaptığı KOÜ-NEPU Ortak Laboratuvarı’nı ziyaret etti ve laboratuvardaki faaliyetleri yerinde inceledi. Bu kapsamda, halihazırda birtakım ortak çalışmalar yürüten taraflar arasında binalarda enerji verimliliği, yeni nesil enerji sistemleri ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi konularda bilimsel etkileşimin arttırılarak iki ülke arasında ortak AR-GE projeleri geliştirilmesi ile kurumlar ve araştırma ekipleri arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlanırken gelecekteki ortak çalışma alanları/fırsatları da değerlendirildi. Northeast Petroleum Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde araştırmacıların çalışma konularını inceleyen Prof. Dr. Arıcı, Makine Mühendisliği Bölümünün yanı sıra, Mühendislik Fakültemizin diğer bölümleri ile de multidisipliner şekilde çalışma olanaklarını değerlendirdi. Bu çalışmalar kapsamında iki ülke arasındaki özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin etkileşiminin artırılması ve iki üniversitenin olanaklarının karşılıklı fayda doğrultusunda değerlendirilmesi de amaçlanıyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü (哈尔滨工业大学) Ayrıca, Prof. Dr. Müslüm Arıcı tarafından üniversitemiz adına uluslararası alanda yeni akademik iş birliklerinin kurulması adına başta enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik olmak üzere günümüzde tüm dünya için önem arz eden çeşitli konularda bilgi alışverişi ve ortak çalışma olanaklarının değerlendirilmesi için önemli bir dizi akademik ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaretler kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyada tanınan ve en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Harbin Teknoloji Enstitüsü’nün Harbin şehrindeki kampüsünde görev yapan Prof. Dr. Yaning Zhang ve Weihai şehrinde bulunan kampüsünde faaliyet gösteren Prof. Dr. Fuqiang Wang ile görüşmelerde bulunan Prof. Dr. Müslüm Arıcı, iki üniversite arasında ortak akademik çalışmalar yürütme ve AR-GE projeleri geliştirme konularında görüştü. Dr. Arıcı, üniversitemizi ve çalışmalarını tanıtmanın yanı sıra buradaki lisansüstü öğrencilerinin çalışma konularını inceleyerek her iki ülkedeki genç araştırmacıların yetiştirilmesine ve ortak çalışmalarına karşılıklı katkılar sunulması için çeşitli olanakları değerlendirdi. Beijing Normal Üniversitesi (北京师范大学) Bunlara ek olarak, Prof. Dr. Müslüm Arıcı, Pekin’de bulunan ve yine Çin’de köklü bir geleneğe sahip olan Beijing Normal Üniversitesi’ni de ziyaret ederek kendisinin de bölüm editörü olarak görev yaptığı Energy, Ecology and Environment (Springer IF: 4.4) dergisinin baş editörlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Bin Chen ile akademik iş birliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi ile iki ülkenin araştırmacılarının karşılıklı olarak fayda görmeleri için görüşmeler gerçekleştirildi. Bununla birlikte, iki ülkenin araştırmacılarının karşılıklı olarak fayda görmeleri için görüşmeler gerçekleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinde bulunan söz konusu üniversitelere yapılan ve toplamda 3 hafta süren bu ziyaretler, Kocaeli Üniversitesi’nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve enerji verimliliği, sürdürülebilir yaşam, çevre ve temiz enerji gibi alanlardaki araştırmalarda önemli ilerlemeler kaydetmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors